Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

‘Τα παιχνίδια μας χθες σήμερα και αύριο…'


Σχέδιο μαθήματος
‘Τα παιχνίδια μας χθες σήμερα και αύριο…
Περιγραφή Τμήματος Νηπιαγωγείου
Δυνατότητες εφαρμογής σε  τμήμα που φοιτούν 20 παιδιά νήπια και προνήπια. Σε αίθουσα αρκετά μεγάλη ώστε να δουλεύουν παράλληλα ομάδες σε διαφορετικό αντικείμενο και να παρέχει 2 τουλάχιστον υπολογιστές και  ένα projector. Απαραίτητη είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το Η/Υ και να τον έχουν χρησιμοποιήσει ως εργαλείο και παλιότερα.
Στόχοι
Ότι τα παιχνίδια αποτελούνται από υλικά διαφορετικά σήμερα σε σχέση με παλιά.
1.     Ότι τα σημερινά παιχνίδια είναι κυρίως πλαστικά ενώ στο παρελθόν τα παιχνίδια ήταν πάνινα και ξύλινα, πήλινα.
2.     Να συνειδητοποιήσουν ότι κατέχουν πολλά παιχνίδια σε σχέση με τα παιχνίδια που είχαν τα παιδιά στο παρελθόν.
3.     Να συνειδητοποιήσουν ότι σήμερα έχουμε πολλά παιχνίδια.
4.     Να σκεφτούμε για το μέλλον και την ΄ζωή΄ των παιχνιδιών μας.
Έμμεσοι στόχοι:
-Καλλιέργεια του προφορικού λόγους
-Γνωριμία με ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
- Συνεργασία μεταξύ σχολικών παιδιών
- Χρήση ΤΠΕ στην καθημερινή πράξη
- Δημιουργική σύνθεση ιδεών.
- Καλλιέργεια των τεχνών
Έννοιες: υλικά συνθήκες ζωής σήμερα και συνθήκες ζωής παλιά περιβάλλον, σκουπίδια,  παιχνίδια.
Μεθοδολογία υλοποίησης:
 Συζήτηση, ιδεοθύελλα,, ομαδοσυνεργατική,  εξατομικευμένη, διαφοροποιημένη διδασκαλία, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, αξιοποίηση των τεχνών στην  δημιουργία και έκφραση.
Διάρκεια
Εξαρτάται από τα παιδιά- τουλάχιστον 3 εβδομάδες σε πρόγραμμα νηπιαγωγείου.
Δραστηριότητες
1.     Μετά από πρόσκληση της νηπιαγωγού τα νήπια έχουν φέρει στο σχολείο ένα από τα παιχνίδια που αγαπούν και έχουν στο σπίτι τους. Το παρουσιάζουν στην ολομέλεια περιγράφουν την σημασία που έχει αυτό για τα ίδια. Η παρουσιάσεις καταγράφονται και φωτογραφίζονται από τα νήπια.
( Με την μεσολάβηση της νηπιαγωγού το υλικό που έχει δημιουργηθεί μεταφέρεται στον υπολογιστή).
2.     Τα νήπια επιλέγουν τις φωτογραφίες των παιχνιδιών τους που τους αρέσουν και δημιουργείται από κοινού στην ολομέλεια ένα αρχείο παρουσίασης σε απλή μορφή. Το αρχείο αυτό με την μεσολάβηση της νηπιαγωγού αναρτάται στο blog του σχολείου ή στο slide share .
3.     Παρατηρούνται τα υλικά των παιχνιδιών που βρίσκονται στο σχολείο και συγκρίνονται με εικόνες παιχνίδια του παρελθόντος. Πίνακες ζωγραφικής με παιχνίδια πχ.
                 P.  Bruegel  ' Children's Games '


Fritz Zuber-Buhler Young Girl Holding a Dollαρχαία παιχνίδια και παιχνίδια προηγούμενων αιώνων. Και παράλληλη επίσκεψη σε virtual museum ή youtube βίντεο π.χ http://www.youtube.com/watch?v=vrXxeOykUXY
4.     Καταγράφονται τα διάφορα υλικά και δημιουργούμε λίστες με υλικά του παρελθόντος και υλικά του παρόντος με μέσο την ζωγραφική των παιχνιδιών από τα ίδια επισημαίνοντας ότι τα παιδιά στο παρελθόν δεν είχαν πολλά παιχνίδια εμείς όμως εμείς έχουμε.
5.     Σε ομάδες μαντεύουμε τι θα γίνουν τα παιχνίδια μας όταν πια δεν τα παίζουμε και εικονογραφούν τα παιδιά τις πιθανές απαντήσεις σε ομάδες των τεσσάρων σε Α4 χωρισμένο στα 4.  Οι ιδέες του μέσο και ενός projector μπορούν να μετατραπούν σε κόμικς (StripGenerator). Προϋπόθεση η επεξεργασία από πριν ακολουθιών και μαθηματικών εννοιών ώστε να έχουν συνοχή και νόημα αυτά που θα παραχθούν και η δομή ενός κόμικς. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων το εργαλείο δημιουργίας κόμικς να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με κάθε ομάδα χωριστά.
6.     Θεατρικό παιχνίδι με την ζωή των παιχνιδιών μας στο μέλλον- δραματοποίηση αυτών που έχουν δημιουργήσει.
7.     Παρουσίαση στην ολομέλεια κατηγοριοποίηση των προβλέψεων. Χρήση πιθανής αναφορά από τα παιδιά ότι το μέλλον των παιχνιδιών είναι να πεταχτούν και σύνδεση τους με το γεγονός ότι υλικά από τα οποία αποτελούνται δεν είναι φιλικά στο περιβάλλον και ότι έχουμε πολλά παιχνίδια που θα γεμίσουν τον πλανήτη σε λίγα χρόνια. Προβληματισμός κατάστασης: τι θα γινόταν αν…’
8.      Προτάσεις λύσης του προβλήματος. Χωρισμός νηπίων σε ομάδες των πολύ 4 ατόμων και δημιουργία ενός συνθήματος με στόχο την ‘προειδοποίηση των άλλων ανθρώπων για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Με κάθε ομάδα χωριστά και με εργαλείο τον projector δημιουργία ενός μικρού βίντεο (go animation) με ένα ‘σύνθημα συμβουλή’ προς τους ανθρώπους.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και να εμπλουτιστεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών περαιτέρω όπως για παράδειγμά δημιουργία μιας διαφήμιση από την τάξη μας κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου